Meldrøje – kills your darlings
 

Uddrag fra bogen: "Grauballemanden - Portræt af et moselig"

Meldrøje – kills your darlings
Specielt ét af fundene i Grauballemandens måltid har siden givet anledning til mange     diskussioner og vidtløftige tolkninger, nemlig den skadelige svamp meldrøje. Meldrøje er en parasitsvamp, som snylter på rug, byg og visse græsser. Smittet korn og frø indeholder alkaloide stoffer, der er beslægtet med LSD. Et større indtag af meldrøje påvirker centralnervesystemet og medfører hallucinationer, kramper og hovedpine, og kan resultere i den i middelalderen og langt op i nyere tid så frygtede og smertefulde sygdom Sct. Antonius´ ild. I værste fald kan lidelsen udvikle koldbrand i lemmerne, der i sidste ende visner og falder af.
Helbæk skriver, at en mængde hele eller fragmenterede hvidelegemer af denne svamp findes i materialet. Det har siden ført til fantasifuld rygtedannelse om, at man i jernalderen bevidst indsamlede og brugte meldrøje som rus- eller bedøvelsesmiddel. Har Grauballemanden været i salig meldrøjerus, da man førte ham til mosen og rettede det skæbnesvangre og drabelige halssnit? Det er en nærliggende tanke og let forenelig med bevidstheden om, at der dog i det mindste ligger en ”human” tanke bag handlingen, nemlig ofring til guderne, forbøn om slægtens beståen og videreførelse. Et skud meldrøje ville også have lindret betydeligt på hans smertefulde tandpine. Teorien fængede et amerikansk TV-selskab, som producerede en udsendelse om oldtidens rusmidler, ifølge hvilken Grauballemanden, Tollundmanden og alle de andre moselig i Nordvesteuropa skulle være trukket til offerstederne i en rus af meldrøje.
Når alt kommer til alt, og videnskaben lægger det afgørende bevismateriale på bordet, bliver tæppet også trukket væk under Grauballemandens LSD-trip. ”En mængde”, som Helbæk skrev, er siden tolket som ”mange”. De nye optællinger af meldrøje viser, at de skønnede mellem 0,23 og 2,64 mg meldrøje, der har været i hans sidste måltid, ikke overskrider den tilladte grænseværdi for korn til EUs kornlagre i dag. Der har ikke været nogen form for smertelindrende hekseri eller guddommeligt LSD-trip i det måltid.  

 
Login